Zila Vietnam trải qua quá trình phát triển đã kinh doanh rất nhiều sản phẩm từ các sản phẩm gia dụng thông minh bán buôn bán lẻ các sản phẩm hàng hot, đặc biệt là phát triển lĩnh vực phần mềm và dịch vụ hỗ trợ cho những người kinh doanh online. Sự gắn kết hình thành lớn mạnh đã kết nối tới hơn 900.000 khách hàng trong suốt thời gian 3 năm qua, điều đó mang lại nhiều giá trị vượt trội cho công ty, cho các thành viên và đặc biệt cho khách hàng cho xã hội.

CÁC SẢN PHẨM DỊCH VỤ

TIN TỨC MỚI NHẤT